gear

บริษัท โปรสเปค แอพเพรซัล จำกัด มีความยินดีนำเสนอทางเลือกใหม่ให้กับทางนักศึกษาปริญญาตรีจบใหม่ บริษัท โปรสเปค แอพเพรซัล จำกัด มีความยินดีนำเสนอทางเลือกใหม่ให้กับทาง... วันจันทร์, 30 เมษายน 2561           บริษัท โปรสเปค แอพเพรซัล จำกัด มีความยินดีนำเสนอทางเลือก...
ทาง บริษัท อีเอสพี เอเซียน เซ็นเตอร์ จำกัด จะมีการไปตั้งบูธรับสมัครงานที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันพุธที่ 28 เดือนมีนาคม พ.ศ.2561 ณ บริเวณใต้อาคารเพียรวิจิตร ทาง บริษัท อีเอสพี เอเซียน เซ็นเตอร์ จำกัด จะมีการไปตั้งบูธรับสมัครงาน... วันศุกร์, 23 มีนาคม 2561        ทาง บริษัท อีเอสพี เอเซียน เซ็นเตอร์ จำกัด จะมีการไปตั้งบูธร...
ESP Asian Center Co.,Ltd. รับสมัครงาน ESP Asian Center Co.,Ltd. รับสมัครงาน วันอังคาร, 26 ธันวาคม 2560                                       บริษัท อีเอสพี เอเซียน ...
บริษัท ไทยเอ็นโอเค จำกัด บริษัท ไทยเอ็นโอเค จำกัด วันอังคาร, 19 ธันวาคม 2560               เนื่องจากในปี  2561  ทางบริษัท ไทยเอ็นโอเค จำกัด   เปิ...
โครงการ Enjoy Science: Young Makers Contest ปี 2 การประกวดสิ่งประดิษฐ์สำหรับเมกเกอร์รุ่นใหม่ ในหัวข้อ “สิ่งประดิษฐ์เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในชุมชน” โครงการ Enjoy Science: Young Makers Contest ปี 2 การประกวดสิ่งประดิษฐ์สำหรับเมกเกอร์รุ่นใหม่ ใ... วันศุกร์, 28 กรกฎาคม 2560                                                        ว...

IE VIDEO HIGHLIGHTS

    

Contact us

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ. เมือง จ. ขอนแก่น 40002 

  • Hot line: 043-347227

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.