gear

ประชาสัมพันธ์ อ.พีระพงศ์ ท้าวเพชร ประชาสัมพันธ์ อ.พีระพงศ์ ท้าวเพชร วันจันทร์, 01 พฤษภาคม 2560                    ด้วยภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มีความประสงค์ป...
ประกาศรับสมัครระดับบัณฑิตศึกษา ประกาศรับสมัครระดับบัณฑิตศึกษา วันอังคาร, 03 พฤษภาคม 2559 ประกาศรับสมัครระดับบัณฑิตศึกษา ป.โท ป.เอก            
อบรมการใช้ภาษาอังกฤษ อบรมการใช้ภาษาอังกฤษ วันจันทร์, 28 มีนาคม 2559
KKU IENC 2016 KKU IENC 2016 วันพฤหัสบดี, 17 มีนาคม 2559
งานโครงการนักศึกษา ครั้งที่ 18 งานโครงการนักศึกษา ครั้งที่ 18 วันพฤหัสบดี, 17 มีนาคม 2559

IE VIDEO HIGHLIGHTS

    

Contact us

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ. เมือง จ. ขอนแก่น 40002 

  • Hot line: 043-347227

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.