สถานที่ติดต่อ

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ. เมือง จ. ขอนแก่น 40002
+ Tel/Fax: 043-347227
+ Email:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

JIN 6336

 

IE VIDEO HIGHLIGHTS