Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

วิศวฯอุตสาหการ จัดโครงการศึกษาดูงานเตรียมนักศึกษาก้าวสู่ตลาดงาน

วิศวฯอุตสาหการ จัดโครงการศึกษาดูงานเตรียมนักศึกษาก้าวสู่ตลาดงาน

ดงาน56 2

ดงาน56 3   ดงาน56 1   ดงาน56 4

           ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ นำโดย  ผศ.ดร.วีรพัฒน์   เศรษฐ์สมบูรณ์ หัวหน้าภาควิชา ผศ.ดร.สุขอังคณา  ชาหยอง ผศ.ดร.ธนา  ราษฎร์ภักดี อ.ดร.รักน้อย  อัครรุ่งเรืองกุล  อ.ดร.อภิชาติ  บุญมา พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ได้ดำเนินโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ในโรงงานอุตสาหกรรม  ประจำปีการศึกษา 2556 สำหรับนักศึกษาชั้นปี        ที่ 4 เมื่อวันที่  14 -17 ตุลาคม  2556  ที่ผ่านมา  ณ  โรงงานอุตสาหกรรมชั้นนำ จำนวน 5 บริษัท ประกอบด้วย  
                     1. บริษัท  สีมาเทคโนโลยี  จำกัด  จังหวัดนครราชสีมา
                     2. บริษัท  อีซูซุ  มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดชลบุรี
                     3. บริษัท  วาลโบร (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดชลบุรี
                     4. บริษัท เอสดับบลิวเอส  คอมโพแนนท์  จำกัด จังหวัดระยอง
                     5. บริษัท  การ์เดี่ยน  อินดัสทรีส์ ระยอง  จำกัด  จังหวัดระยอง
     ผศ.ดร.วีรพัฒน์   เศรษฐ์สมบูรณ์ หัวหน้าภาควิชา เผยว่า การเดินทางศึกษาดูงานในครั้งนี้   ภาควิชาฯ เล็งเห็นกิจกรรมนี้จะช่วยกระตุ้นให้นักศึกษาได้มีมองเห็นการปฏิบัติงานจริงในโรงงานอุตสาหกรรม และได้เรียนรู้ประสบการณ์การทำงานจากวิศวกรผู้ปฏิบัติงานจริงในโรงงานอุตสาหกรรม  เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติก่อนเข้าสู่ตลาดงานต่อไปในอนาคตหลังจากสำเร็จการศึกษา  และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับบริษัทที่มีคุณภาพด้านอุตสาหกรรมในประเทศด้วย
 
กัณฐาภรณ์/ข่าว
จารุณี/รายงาน

Download Template Joomla 3.0 free theme.

IE VIDEO HIGHLIGHTS

    

Contact us

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ. เมือง จ. ขอนแก่น 40002 

  • Hot line: 043-347227

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.