Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

วิศวฯ อุตสาหการร่วมงาน IE สัมพันธ์ ครั้งที่ 13

วิศวฯ อุตสาหการร่วมงาน IE สัมพันธ์ ครั้งที่ 13

IEsampun 4

IEsampun 1  IEsampun 3   IE Sampun 2

        นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ โดยการสนับสนุนของ ผศ.ดร.วีรพัฒน์   เศรษฐ์สมบูรณ์  หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสหการ ได้เดินทางเข้าร่วมงาน IEสัมพันธ์ครั้งที่ 13 ที่จัดขึ้น  ณ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556  ที่ผ่านมานี้   เพื่อเป็นการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสร้างความสัมพันธ์ระหว่างวิศวกรอุตสาหการทั้งประเทศซึ่งในปีนี้ มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมทั้งหมด  18  มหาวิทยาลัย   ในครั้งนี้ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  คณะวิศวกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้นำนักศึกษา  ชั้นปีที่ 2 3 และ 4  เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 100 คน  เพื่อร่วมการแข่งขันกีฬาในหลายประเภท  อาทิเช่น บาสเก็ตบอล  ฟุตบอล แบตมินตัน  วอลเล่ย์บอล  เป็นต้น  และภาควิชาได้คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในกีฬาบาสเก็ตบอลชาย  และได้มีการส่งมอบธง IE สัมพันธ์สำหรับเจ้าภาพครั้งต่อไป มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ใน IEสัมพันธ์ครั้งที่ 14 

 

Download Template Joomla 3.0 free theme.

IE VIDEO HIGHLIGHTS

    

Contact us

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ. เมือง จ. ขอนแก่น 40002 

  • Hot line: 043-347227

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.