Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

วิศวฯ อุตสาหการดูงาน ณ บริษัท ช.ทวี ดอลลาเชียน จำกัด (มหาชน)

วิศวฯ อุตสาหการดูงาน ณ บริษัท ช.ทวี ดอลลาเชียน จำกัด (มหาชน)

ขาวดงาน ช.ทว 2   ขาวดงาน ช.ทว 3    ขาวดงาน ช.ทว

 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  คณะวิศวกรรมศาสตร์  ได้เดินทางพานักศึกษาในระดับปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ เดินทางเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ บริษัท ช.ทวี ดอลลาเชียน จำกัด (มหาชน) เมื่อวันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา โดยการเดินทางศึกษาดูงานในครั้งนี้นั้น เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนในรายวิชา Industrial and Logistics Management Seminar ในหลักสูตรดังกล่าว ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2556 ทางภาควิชาฯ ต้องขอขอบคุณผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของบริษัท ช.ทวี ดอลลาเชียน จำกัด (มหาชน) เป็นอย่างยิ่งที่ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานในครั้งนี้  
 
 
กัณฐาภรณ์/ข่าว
จารุณี/รายงาน

Download Template Joomla 3.0 free theme.

IE VIDEO HIGHLIGHTS

    

Contact us

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ. เมือง จ. ขอนแก่น 40002 

  • Hot line: 043-347227

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.