Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

วิศวฯอุตสาหการนำนักศึกษาไหว้พระเวียนเทียนสืบทอดวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

วิศวฯอุตสาหการนำนักศึกษาไหว้พระเวียนเทียนสืบทอดวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

14feb

 

        ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่าน ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการได้จัดให้มีกิจกรรมไหว้พระเวียนเทียนในวันมาฆบูชาสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่  2   ณ  วัดม่วงศรี  ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น  เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสเข้าวัดฟังธรรมและเวียนเทียนร่วมกันในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา    อันเป็นการรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามของเราชาวพุทธ  และยังช่วยให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงความสำคัญของพระพุทธศาสนาอันเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจสำหรับชาวพุทธอีกด้วย 

Download Template Joomla 3.0 free theme.

IE VIDEO HIGHLIGHTS

    

Contact us

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ. เมือง จ. ขอนแก่น 40002 

  • Hot line: 043-347227

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.