Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

นักศึกษาวิศวกรรมอุตสาหการคว้ารางวัลโครงการยอดนิยม

นักศึกษาวิศวกรรมอุตสาหการคว้ารางวัลโครงการยอดนิยม

IMG 4723   IMG 4743

          เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557  ที่ผ่านมา  ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมการประกวดโครงการนักศึกษา  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 16 ประจำปีการศึกษา 2556 จำนวน 2 กลุ่ม ประกอบด้วย

$1                    1.  นายชลทิศ  ชนะพาล  โครงการเรื่อง การประยุกต์การออกแบบการทดลองแบบไชนินในการตัดเฉือนโลหะ

$1                    2.  นางสาวจงจิตร์  เหง้าทอง และนางสาวนารินธร  ทองสระคู  โครงการเรื่อง การศึกษาสมบัติชองเปลือกหอยเชอรี่และเปงือกหอยแครงเพื่อการสังเคราะห์ไฮดรอกซีอะปาไทต์

          ในครั้งนี้นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ นายชลทิศ  ชนะพาล ได้รับรางวัล โครงการยอดนิยมอีกด้วย  ภาควิชาฯ ขอแสดงความยินดีกับรางวัลที่นักศึกษาได้รับมา ณ ที่นี้ด้วย และจะขอเป็นอีกหนึ่งแรงผลักดันที่ช่วยกระตุ้นให้นักศึกษาเล็งเห็นความสำคัญของกิจกรรมนี้ต่อไป

Download Template Joomla 3.0 free theme.

IE VIDEO HIGHLIGHTS

    

Contact us

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ. เมือง จ. ขอนแก่น 40002 

  • Hot line: 043-347227

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.