Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

วิศวฯอุตสาหการศึกษาดูงานเสริมประสบการณ์วิชาชีพวิศวกรรม

วิศวฯอุตสาหการศึกษาดูงานเสริมประสบการณ์วิชาชีพวิศวกรรม

3

 

     เมื่อวันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ่านมา   อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาการได้นำนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ (Industrial Engineering)   และวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์(Industrial & Logistics Engineering Management)   ศึกษาดูงานเพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์     ในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่นที่มีแนวโน้มของการพัฒนาด้านการจัดการโลจิสติกส์มากขึ้นเรื่อยๆ  ประกอบด้วย  ศูนย์กระจายสินค้า 7-11 DC  บริษัท เอส ซี จี เปเปอร์ จำกัด  ผู้ผลิตหลังคาและกระเบื้อง  และ Container Yard  และ  ลานเก็บกองยกขึ้นลงตู้คอนเทนเนอร์ของสถานีรถไฟท่าพระ ในโอกาสนี้ทางภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการขอขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่สนับสนุนให้การศึกษาดูงานในครั้งนี้ประสบความสำเร็จและบรรลุตามวัตถุประสงค์  

Download Template Joomla 3.0 free theme.

IE VIDEO HIGHLIGHTS

    

Contact us

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ. เมือง จ. ขอนแก่น 40002 

  • Hot line: 043-347227

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.