Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

วิศวกรรมอุตสาหการจัดโครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ สานสัมพันธ์น้องพี่แนะแนวทางการเรียน กิจกรรมปลูกป่าเรียนรู้การใช้ชีวิตเชิงอนุรักษ์

วิศวกรรมอุตสาหการจัดโครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ สานสัมพันธ์น้องพี่แนะแนวทางการเรียน

กิจกรรมปลูกป่าเรียนรู้การใช้ชีวิตเชิงอนุรักษ์

รบนอง IE42 3

รบนอง IE42 2   รบนอง IE42   รบนอง IE42 4

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการนำโดย ผศ.ดร.สุขอังคณา แถลงกัณฑ์  อ.ทวี  นาครัชตะอมร และนายโกวิทย์ พลหาญ  บุคลากรประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  ได้จัดโครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ สานสัมพันธ์น้องพี่แนะแนวทางการเรียน กิจกรรมปลูกป่าเรียนรู้การใช้ชีวิตเชิงอนุรักษ์ประจำปีการศึกษา 2556 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ถึง 4 เมื่อวันที่ 16 -18 มกราคม 2557 ที่ผ่านมา ณ โรงงานอุตสาหกรรมซี.แอล.เอส อินดัสเทรียล จังหวัดนครราชสีมา และนอกจากกิจกรรมการศึกษาดูงานในครั้งนี้ ภาควิชาได้จัดกิจกรรมรับน้องสานสัมพันธ์น้องพี่ IE เพื่อสร้างความสามัคคีให้กับพี่น้องชาววิศวกรรมอุตสาหการที่อนงค์นาถรีสอร์ท กรีนวิว(เพียร์-อนงค์) และได้ร่วมกันปลูกป่าเพื่อเป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติที่ผาเก็บตะวัน อุทยานแห่งชาติทับลาน อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมาด้วย

สำหรับการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ ทางภาควิชาฯเล็งเห็นว่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นให้นักศึกษาได้เห็นการทำงานจริงในโรงงานอุตสาหกรรมและได้เรียนรู้ประสบการณ์จากวิศวกรผู้ปฏิบัติงานจริงในโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมทั้งในด้านทฤษฎีและปฏิบัติก่อนเข้าสู่ตลาดงานต่อไปในอนาคต และเป็นการสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นให้กับน้องพี่และบุคลากรของวิศวกรรมอุตสาหการอีกด้วย

 

Download Template Joomla 3.0 free theme.

IE VIDEO HIGHLIGHTS

    

Contact us

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ. เมือง จ. ขอนแก่น 40002 

  • Hot line: 043-347227

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.