Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

สงกรานต์สานสัมพันธ์ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

สงกรานต์สานสัมพันธ์ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

IMG 0162  IMG 0205

IMG 0353   IMG 0276

       เมื่อวันที่ 10 เมษายนที่ผ่านมา   ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  คณะวิศวกรรมศาสตร์   ได้จัดโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์  "ครอบครัวสุขสันต์ วันสงกรานต์ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ"  เพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์ของไทย  เพื่อให้คณาจารย์  บุคลากรและนักศึกษาในภาควิชาฯ ได้ร่วมกิจกรรม
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม      แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อคณาจารย์และบุคลากรอาวุโส     และเพื่อสร้างความสามัคคีและสานสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ โดยภายในงานได้จัดกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูป    รดน้ำคณาจารย์    และบุคลากรอาวุโสประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ รวมถึงกิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาอีกด้วย
 
กัณฐาภรณ์/ข่าว
จารุณี/รายงาน

Download Template Joomla 3.0 free theme.

IE VIDEO HIGHLIGHTS

    

Contact us

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ. เมือง จ. ขอนแก่น 40002 

  • Hot line: 043-347227

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.