Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

วิศวฯ อุตสาหการ มอบทุนฝึกงานโครงการฝึกงานร่วมนักศึกษาไทย – ญี่ปุ่น

วิศวฯ อุตสาหการ มอบทุนฝึกงานโครงการฝึกงานร่วมนักศึกษาไทย – ญี่ปุ่น

Japan

         ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  คณะวิศวกรรมศาสตร์  ได้จัดครงการฝึกงานร่วมนักศึกษาวิศวกรรม IE KKU-Waseda  มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ Waseda University  ประเทศญี่ปุ่น ปี 2557 (A Project of KKU WASEDA PEWTH(KK) Joint Practice Training) โดยให้นักศึกษาญี่ปุ่นมีโอกาสร่วมฝึกงานกับนักศึกษาไทย ณ บริษัท พานาโซนิค แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาขอนแก่น ในระหว่างวันที่ 3 มีนาคม – 18 เมษายน 2557 และนักศึกษาไทยมีโอกาสเดินทางไปฝึกงานร่วมกับนักศึกษาญี่ปุ่น ณ มหาวิทยาลัยวาเซดะในระหว่างวันที่ 10 – 24 พฤษภาคม 2557 ทั้งนี้ ภาควิซาฯ ได้มอบทุนสนับสนุนการฝึกงานครั้งนี้ ทุนละ 50,000 บาท จำนวน 4 ทุนให้กับนักศึกษา ดังรายชื่อต่อไปนี้
         1.นายณัฏฐ์  ตั้งดิเรกดำรงค์ชัย
         2.นางสาวโสรยา   โสมคำ
         3.นางสาวภัทรพร  ผุดผาด
         4.นางสาวรวิภา  ปานสินธ์
  ภาควิชาฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักศึกษาจะได้รับประสบการณ์การทำงานจริงและการฝึกปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรมอุตสาหการในโรงงานอุตสาหกรรม และประสบการณ์ทำงานร่วมกับชาวญี่ปุ่น  การใช้ภาษาอังกฤษและญี่ปุ่น  และการทำงานภายใต้บรรยากาศและวัฒนธรรมองค์การญี่ปุ่น รวมถึงเป็นการสร้างเครือข่ายอาจารย์  นักวิชาการ  ผู้เชี่ยวชาญและนักศึกษาต่างชาติในสาขาวิศวกรรมอุตสาหการอีกด้วย
 
กัณฐาภรณ์/ข่าว
จารุณี/รายงาน

Download Template Joomla 3.0 free theme.

IE VIDEO HIGHLIGHTS

    

Contact us

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ. เมือง จ. ขอนแก่น 40002 

  • Hot line: 043-347227

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.