Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

วิศวฯอุตสาหการ หารือเครือเบทาโกร หาแนวทางการพัฒนานักศึกษา

วิศวฯอุตสาหการ หารือเครือเบทาโกร หาแนวทางการพัฒนานักศึกษา

Betagro2     Betagro4

Betagro1     Betagro3

            เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา   ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ นำโดย ผศ.ดร.ปณิธาน   พีรพัฒนา หัวหน้าภาควิชา  พร้อมผู้บริหารและคณาจารย์ภาควิชา ได้เข้าร่วมการประชุมหารือร่วมกับ คุณวนัส แต้ไพสิฐพงษ์  กรรมการผู้จัดการใหญ่เครือเบทาโกร ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 8 ตึกเพียรวิจิตร
     ผศ.ดร.ปณิธาน พีรพัฒนา หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เผยว่า ในการประชุมครั้งนี้ได้หารือเกี่ยวกับ  การพัฒนานักศึกษาและเตรียมความพร้อมนักศึกษาของภาควิชาให้ก้าวสู่อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร และเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรมของเครือเบทาโกร อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่สนใจทำงานกับเครือ เบทาโกร จากการประชุมหารือดังกล่าว เครือเบทาโกรและภาควิชาฯ มีแนวทางที่เห็นตรงกันว่าจะผลักดันให้นักศึกษาได้ทำสหกิจศึกษามากขึ้น เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และได้รับประสบการณ์จากการทำงานจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ต่อไปได้

Download Template Joomla 3.0 free theme.

IE VIDEO HIGHLIGHTS

    

Contact us

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ. เมือง จ. ขอนแก่น 40002 

  • Hot line: 043-347227

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.