Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

การสร้างโอกาสในการประกอบวิชาชีพ

การสร้างโอกาสในการประกอบวิชาชีพ

1443662091893 1443662272972

        ผศ.ดร.ปณิธาน พีรพัฒนา หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จัดการบรรยายในหัวข้อ "การสร้างโอกาสในการประกอบวิชาชีพ" โดยคุณโฆษิต สุขสิงห์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทไทยเบฟเวอเรจจำกัด (มหาชน) ณ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 25 กันยายน 2558

1443662264802

Download Template Joomla 3.0 free theme.

IE VIDEO HIGHLIGHTS

    

Contact us

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ. เมือง จ. ขอนแก่น 40002 

  • Hot line: 043-347227

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.